GERSDORF DRUHÝ POKUS O PRŮNIK - PART 2

Zpět

Tak jsme se konečně dostali k  důkladnému průzkumu starého dolu v Gersdorfu - Starých Kerharticích. Půvabné místo po bývalé těžbě břidlice. V průběhu desetiletí, co těžba dnes luxusní břidlice skončila, vznikaly o této tajůplné lokalitě různé mýty. Jeden z mýtů tvrdil, že někdy v padesátých letech minulého století do dolu zaváželi veliké sudy s neznámým obsahem. Další mýty byly o propojeném rozsáhlém podzemí, zasahujícím dnes pod vodu přehrady Kružberk. Toto jsme sice fyzickým ponorem v Kružberku neověřili. K tomuto nám stačil ponor v tomto starém dole. Pod vodou jsme objevili zatopenou komoru, která byla ukončena přirozeným řícením břidlicových desek a bloků. Podle způsobu uspořádání břidlic je zjevné, že komora, kterou jsme nazvali podle jejího objevitele  "Romanova komora", nevedla nikdy dále, než jsme objevili.  Také zatopená část, která vedla směrem k hladině přehrady nevypadala, že by před zasypáním vedla nějakm do hlubin. Snad možná byla tato pravá část komory napojena na malou štolu vedoucí směrem od hladiny přehrady směrem do svahu. Tato štola s pěknou zakládkou je dlouhá cca 7 metrů a má značně zdegradovaný strop. Ten je tvořen tzv. gotikou. Toto samosvorné vyskládání břidlic je v současné době značně zdevastované a statika stropu je narušena. Rozhodně bych zde nespal. Tak to prý nyní dělají někdeří trempové, kteří sem pravidelně jezdí. 

Nahoru