POZVÁNKA

Zpět

Srdečně vás zveme.

Uplynulo dlouhých 8 let, co jsem začal realizovat svůj projekt. Založil jsem spolek důlních potápěčů, který jsem nazval  JEZERNÍ DŮL, později vznikl spolek JEZERNÍ DŮL zapsaný spolek. 

Prvními členy spolku se stali Lumír Moučka a Mgr. Martin Kučera. Lumíra Moučku jsme si později zvolili předsedou, kterým zůstal dodnes.

Do  spolku později přistoupili  Ing. Petr Strohalm  PhD.  a Ing. Karel Skopal, který je současně také závodním tohoto dolu.

Činnost spolku se soustředila na osvojení starého  důlního  díla lidově nazvaného RODRIGÉZŮV HROB. V  průběhu uplynulých  8 let  jsme se soustředili na suchý a zejména potápěčský průzkum tohoto břidlicového dolu, s  cílem vše zpřístupnit veřejnosti. Hlavním potápěčským průzkumníkem byl Roman Kudela.

Předseda spolku Lumír Moučka  je  autorem a projektantem nádherné naučné stezky.

Jelikož úkoly našeho spolku, které jsme si v této věci vytýčili,  byly naplněny, tak dne 14. května 2022 předáváme  oficiálně  a  slavnostně  důlní dílo Rodrigézův hrob do rukou starosty města Budišov nad Budišovkou,  předáme jej tímto také do správy a majetku města Budišov nad Budišovkou.

Předáváme městu Budišov nad Budišovkou také sošku Svaté Barbory a do Muzea břidlice dva zakonzervované historické artefakty, které byly nalezeny při potápěčských průzkumech.

Poděkování nálěží všem členům našeho spolku, kteří se na naší spolkové činnosti podílejí. Dále pak  Maximovi Kudelovi, vědátorovi  Bc. Karolovi Šmehilovi,  Denymu Juříčkovi a mému parťákovi speleopotápěči  Martinovi Šajnarovi.

Děkuji a s pozdravem Glück auf  přeji všem pěkný den. 
Nahoru